Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni pojedine pravne poslove iz oblasti robnog prometa; razlikuje, razvrsta i uporedi pojedine pravne poslove robnog prometa; pravilno tumači i primijeni propise koji uređuju pojedine poslove robnog prometa i odredi koja su pravna pravila relevantna zapojedini pravni posao; analizira konkretan pravni posao robnog prometa ipravilno primjeni pravna pravila na konkretno činjenično stanje; utvrdi i ocijeni relevantne činjenice i poveže s propisima i na osnovu toga odredi prava i obaveze ugovornih strana u konkretnom pravnom poslu robnog prometa; pripremi i sastavi trgovniski ugovor koji po osnovnim elementima i sadržini odgovara za uređenje konkretnog poslovnog odnosa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA DOŽIĆ

Trgovinsko pravo - Odjeljenje u Bijelom Polju - Online nastava - 12.10.2020 09:12

Trgovnisko pravo - Odjeljenje u Bijelom Polju - 11.10.2020 09:49

Trgovnisko pravo - 05.10.2020 08:36

Nova objava - 02.10.2020 15:32

Termin popravnih ispita - 03.07.2020 14:25