Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 10.09.2019 14:37

10.09.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Rezultati ispita - 28.08.2019 13:36

28.08.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 14.06.2019 16:41

14.06.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 04.06.2019 21:25

04.06.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 17.05.2019 11:06

17.05.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 08.05.2019 12:46

08.05.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Rezultati kolokvimuja od 02. aprila 2019. godine - 03.04.2019 11:58

03.04.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 28.03.2019 16:36

28.03.2019


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 12.09.2018 12:24

12.09.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Rezultati ispita u septembarskom roku - 03.09.2018 12:33

03.09.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Termini za ispit u septembarskom roku 2018 - 10.07.2018 13:02

10.07.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Rezultati popravnog završnog ispita - 20.06.2018 21:19

20.06.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Termin popravnog završnog ispita - 04.06.2018 13:50

04.06.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Rezultati završnog ispita - 02.06.2018 14:30

02.06.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Završni ispit termin - 29.05.2018 09:51

29.05.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 08.05.2018 18:06

08.05.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 06.05.2018 17:43

06.05.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Praktični radovi - 25.04.2018 20:28

25.04.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Rezultati kolokvijuma - 21.04.2018 10:04

21.04.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Termini redovnog kolokvijuma i narednog predavanja - 05.04.2018 11:28

05.04.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Seminarski radovi - 05.03.2018 08:59

05.03.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Upustvo za pisanje seminarskog rada - 05.03.2018 09:01

05.03.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Spisak studenata - 05.03.2018 09:02

05.03.2018