Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni nastanak, razvoj, sistem, pravne institute i pojmove rimskog prava; objasni metod rada rimskih pravnika i njegov značaj; pravilno tumači latinska pravna pravila, pravne standarde i stručnu terminologiju iz oblasti privatnog prava - stvarnog, nasljednog i obligacionog prava; analizira činjenično stanje kod povrede materijalnog prava i utvrdi ispunjenost uslova za pokretanje tužbe; poveže relevantne činjenice sa pravnim pravilima, odredi prava i obaveze subjekata prava, a za slučaj postojanja pravne praznine moguća pravna rješenja; rezimira rimsko pravno nasleđe kao neophodnu stručnu podlogu za izučavanje savremenog privatnog prava i prava Evropske unije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENKA GLUŠČEVIĆ-BOGOJEVIĆ

Rimsko pravo - kolokvijum

Rimsko pravo - obavjestenje

I kolokvijum: raspored polaganja po grupama

Ispit iz Rimskog prava - obavjestenje

ECTS - Rimsko pravo