Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOJE KORAĆ

Porodično pravo BP / kolokvijum

Online kolokvijum Bijelo polje

Porodično BP / Rezultati popravnog završnog

Prodično BP / Rezultati završnog ispita/Ispravka

Porodično BP / Popravni kolokvijuim

Online ispit - Bijelo Polje / Porodično pravo