Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   02.03.2021
  Online ispit - Bijelo Polje / Porodično pravo
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   05.02.2021
  Online popravni zavšni - Porodično pravo BP
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   21.01.2021
  Završni ispit - Porodično pravo Bijelo Polje
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   23.12.2020
  Online predavanje - Porodično pravo Bijelo Polje
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   16.12.2020
  Online predavanje 10h - Porodično pravo Bijelo Polje
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   27.11.2020
  Online kolokvijum Bijelo polje
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   13.11.2020
  
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   13.11.2020
  Online ispit
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   12.11.2020
  Online ispit
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   04.11.2020
  ZOOM Predavanje
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   28.10.2020
  ZOOM Predavanje
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   21.10.2020
  ZOOM Predavanje
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   14.10.2020
  ZOOM predavanje - Porodično pravo - Bijelo Polje
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO -   11.09.2019
  Porodicno pravo Bijelo Polje - rezultati septembar