Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

Online ispit - Bijelo Polje / Porodično pravo

02.03.2021


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

Online popravni zavšni - Porodično pravo BP

05.02.2021


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

Završni ispit - Porodično pravo Bijelo Polje

21.01.2021


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

Online predavanje - Porodično pravo Bijelo Polje

23.12.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

Online predavanje 10h - Porodično pravo Bijelo Polje

16.12.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

Online kolokvijum Bijelo polje

27.11.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

13.11.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

Online ispit

13.11.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

Online ispit

12.11.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

ZOOM Predavanje

04.11.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

ZOOM Predavanje

28.10.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

ZOOM Predavanje

21.10.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

ZOOM predavanje - Porodično pravo - Bijelo Polje

14.10.2020


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017-PORODIČNO PRAVO

Porodicno pravo Bijelo Polje - rezultati septembar

11.09.2019