Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KRSTO IVANOVIĆ2x1
1P
2x1
1P

Rezultati popravnog završnog ispita

Popravni prvog kolokvijuma

Domaći zadaci

Rezultati ispita

Datum ispita