ZAVARIVANJE I SPAJANJE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽARKO RADOVIĆ3x1
1S
2x1
1S