KARAKTERIZACIJA MATERIJALA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STAMENKA RADOVIĆ2x1
1S
SNEŽANA VUKANOVIĆ.5x1
1S
VANJA ASANOVIĆ2x1
1S
1.5x1
1S
NADA BLAGOJEVIĆ1x1
1S