SEKUNDARNA METALURGIJA ČELIKA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA VRATNICA
ŽARKO RADOVIĆ