HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA2x2
7B+10S+4P
BOJANA ZINDOVIĆ1x2
7B+10S+4P
ZORICA LEKA1.5x1
7B+10S+4P
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ1.5x1
7B+10S+4P
1x2
7B+10S+4P