HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIA STANKOVIĆ
NINA MUGOŠA2x2
11B+12S+3P
BOJANA ZINDOVIĆ1x2
11B+12S+3P
ZORICA LEKA1.5x1
11B+12S+3P
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ1.5x1
11B+12S+3P
1x2
11B+12S+3P

Rezultati ispita prvog septembarskog roka

Rezultati ispita

Preliminarni rezultati završnog ispita

Prvi kolokvijum iz predmeta Hemijska veza i struktura molekula

rezulttai avgustovskog roka

Rezultati popravnog završnog ispita

Domaći zadatak