Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: 1. Objasni osnovne karakteristike različitih vrsta voda i postupke pripreme vode za mnogobrojne namjene. 2. Razumije značaj i ulogu obezbjeđivanja zahtijevanog kvaliteta vode i otpadnih voda, kao i kontrole njihovog kvaliteta. 3. Izračuna osnovne tehnološke parametre za projektovanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. 4. Izabere tehnologiju za obradu vode. 5. Primijeni zakonsku regulativu iz oblasti voda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STAMENKA RADOVIĆ2x2
3B+13S+2P
MILENA TADIĆ3x1
3B+13S+2P
2x2
3B+13S+2P