ISPITIVANJE ZAGAĐIVAČA U ŽIVOTNOJ SREDINI


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+3
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUKANOVIĆ3x1
11B+3S+6P
GORDANA VUKSANOVIĆ3x1
11B+3S+6P
NADA BLAGOJEVIĆ2x1
11B+3S+6P