Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa student će moći da: - Definiše pojmove iz područja biotehnologije, biohemijskog inženjerstva i genetičkog inženjerstva. - Opiše i objasni primjenu reaktora u biotehnološkim procesima i da definiše osnovne parametrere procesa - Opiše osnovne principe genetičkog inženjerstva i njihove primjene u bioprocesima koji se zasnivaju na tehnologiji rekombinantne DNK - Rješava jednostavnije probleme u biotehnološkoj obrade otpadnih voda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA DAMJANOVIĆ - VRATNICA2x1
5B+9S+4P
DRAGAN RADONJIĆ1x1
5B+9S+4P
1x1
5B+9S+4P
ČEDOMIR MILIĆ1x1
5B+9S+4P