ISPITIVANJE ZAGAĐIVAČA U ŽIVOTNOJ SREDINI


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni vezu između fizičkih i hemijskih zakonitosti i stanja u životnoj sredini 2. Pripremi uzorak vode, vazduha i zemljišta za analizu 3. Odgovarajućom metodom izvrši ispitivanje uzorka vode, vazduha i zemljišta 4. Analizira i opiše rezultate provedene analize 5. Utvrdi stepen zagađenosti životne sredine na osnovu upoređivanja rezultata hemijskih analiza i standardnih vrijednosti hemijskih parametara

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUKANOVIĆ3x2
5B+14S+2P
GORDANA BOŠKOVIĆ3x2
5B+14S+2P
NADA BLAGOJEVIĆ2x1
5B+14S+2P