HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA2x2
15B+6S+5P
MIA STANKOVIĆ1x2
15B+6S+5P
ZORICA LEKA1.5x1
15B+6S+5P
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ1.5x1
15B+6S+5P
1x2
15B+6S+5P