ORGANSKA HEMIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon zavrsenog kursa studenti ce biti u stanju da samostalno pisu jednacine organskih reakcija, da razumiju kako se vrse mehanizmi organskih transformacija, da razlikuju organske reagense i klasifikuju organkse molekule u odgovarajuce klase i setove reakcija a na osnovu funkcionalnih grupa. Nakon prakticnih vjezbi, studenti ce ovladati osnovnim manipulacijama u organskoj laboratoriji kao i vjestinama dokayivanja i ispitivanja reakcija pojedinih klasa organskih jedinjenja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVZETA TRUBLJANIN2x3
36B+2S+30P
MILJAN BIGOVIĆ3x1
36B+2S+30P
2x3
36B+2S+30P