Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon zavrsenog kursa studenti ce biti u stanju da samostalno pisu jednacine organskih reakcija, da razumiju kako se vrse mehanizmi organskih transformacija, da razlikuju organske reagense i klasifikuju organkse molekule u odgovarajuce klase i setove reakcija a na osnovu funkcionalnih grupa. Nakon prakticnih vjezbi, studenti ce ovladati osnovnim manipulacijama u organskoj laboratoriji kao i vjestinama dokayivanja i ispitivanja reakcija pojedinih klasa organskih jedinjenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVZETA TRUBLJANIN2x3
34B+36P
MILJAN BIGOVIĆ3x1
34B+36P
2x3
34B+36P

Rezultati ispita iz organske hemije (popravni septembarski rok)

Rezultati ispita iz organske hemije (redovni septembarski rok)

Rezultati završnog ispita (popravni rok)

Rezultati kolokvijuma

Rezultati laboratorijskog testa

Laboratorijski test i kolokvijum

ZADACI IZ ORGANSKE HEMIJE

PREDAVANJE: AROMATICNA JEDINJENJA

Praktikum iz Organske hemije za studente Hemijske tehnologije

Informator iz Organske hemije za studente Hemijske tehnologije