Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: objasni mehanizme korozionih procesa; primijeni metode korozionih ispitivanja; procijeni mogućnosti primjene pojedinih materijala u određenoj korozionoj sredini; predloži adekvatan sistem zaštite od korozije u datim uslovima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x2
7B+15S+5P
STAMENKA RADOVIĆ2x2
7B+15S+5P
JELENA ŠĆEPANOVIĆ3x1
7B+15S+5P