NEORGANSKA HEMIJA II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA2x1
2B
BOJANA ZINDOVIĆ2x1
2B
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ2x1
2B