TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ĐOKIĆ2x1
5S+1P
SLAVKO MIRECKI2x1
5S+1P

Preliminarne zakljucne ocjene

Nova objava - 21.06.2021 18:02

Nova objava -Završni ispit - rezultati, sa bodovima za seminarski i preliminarnim ukupno osvojenim bodovima  03.06.2021 10:27

Nova objava - 25.05.2021 13:20

Nova objava - 17.05.2021 16:52

Nova objava - 16.05.2021 17:49

Nova objava - 30.03.2020 15:47

Nova objava - 26.03.2020 12:30

Nova objava - 26.03.2020 12:29

Nova objava - 26.03.2020 12:28

Nova objava - 26.03.2020 12:27

Nova objava - 26.03.2020 12:25