ORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA (ODABRANA POGLAVLJA)


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Na osnovu znanja stečenih u okviru ovog kursa studenti će biti u mogućnosti da: • grupišu najznačajnije sirovine organske hemijske industrije sintetičkih proizvoda; • objasne osnovne procese organske hemijske industrije sintetičkih proizvoda, bazirane na sintezi i preradi; • poznaju tehnološke postupke dobijanja proizvoda organske industrije sintetičkih proizvoda i načine njihove primjene; • definišu relevantne parametre za praćenje procesa; • rješavaju materijalne i energetske bilanse u organskoj hemijskoj industriji sintetičkih proizvoda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA DAMJANOVIĆ - VRATNICA3x1
7B
DRAGAN RADONJIĆ1x1
7B
2x1
7B
ČEDOMIR MILIĆ2x1
7B