ORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA (ODABRANA POGLAVLJA)


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ2x1
7B
DRAGAN RADONJIĆ1x1
7B
2x1
7B
BILJANA DAMJANOVIĆ-VRATNICA3x1
7B