TEHNOLOGIJA VODE (ODABRANA POGLAVLJA)


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Klasifikuje otpadne vode. 2. Objasni osnovne karakteristike različitih vrsta otpadnih voda. 3. Izabere tehnologiju za prečišćavanje otpadnih voda, na bazi teorijskih saznanja o osnovnim fizičko-hemijskim i biološkim postupcima prečišćavanja otpadnih voda. 4. Vrši kontrolu kvaliteta otpadnih voda. 5. Primijeni zakonsku regulativu iz oblasti otpadnih voda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STAMENKA RADOVIĆ1x1
3B
MILENA TADIĆ2x1
3B
1x1
3B
1x1
3B