TEHNOLOGIJA VODE (ODABRANA POGLAVLJA)


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STAMENKA RADOVIĆ1x1
3B
MILENA TADIĆ2x1
3B
1x1
3B
1x1
3B