Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIA STANKOVIĆ
ALEKSANDRA GEZOVIĆ1x1
7B
1x1
7B
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ2x1
7B