TEHNOLOGIJA PRERADE PRIRODNIH BIOAKTIVNIH PROIZ.


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ1x1
11B
DRAGAN RADONJIĆ1x1
11B
1x1
11B
BILJANA DAMJANOVIĆ-VRATNICA2x1
11B