Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ1x1
15B
ALEKSANDRA GEZOVIĆ1x1
15B
1x1
15B
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ2x1
15B