ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni klasifikaciju izvora energije; 2. Definiše uticaj korišćenja neobnovljivih izvora energije na životnu sredinu; 3. Opiše efekte korišćenja obnovljivih izvora energije; 4. Formuliše klasifikaciju fosilnih goriva; 5. Proračuna emisiju gasovitih produkata sagorijevanja fosilnih goriva; 6. Objasni osnovne efekte eksploatacije mineralnih sirovina na životnu sredinu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA TADIĆ2x1
12B+4S+15P
ŽARKO RADOVIĆ2x1
12B+4S+15P