Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Razumije ključne apekte u upravljanju otpadom, 2. Poznaje nacionalnu legislativu vezanu za deponovanje raznih vrsta otpada, 3. Samostalno definiše procesne operacije u pripremi otpada za deponovanje, 4. Razlikuje opremu, sredstva i tehnike za redukciju otpada, ponovnu upotrebu, reciklažu i deponovanje, 5. Poznaje strukturu, organizovanje i upravljanje deponijama, kao i upravljanje rezultatima interakcije deponije sa okolinom (ocjedne vode, biogas) 6. Utvrdjuje onečišćenje i način tretiranja ocjednih voda u zavisnosti od tipa otpada, 7. Planira korišćenje zemljišta za potrebe deponovanja otpada na trajno održiv način.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRA VUKČEVIĆ2x1
6B+8S+6P
2x1
6B+8S+6P

Nova objava - 03.05.2017 14:15