NEORGANSKA HEMIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA2x3
45B+48P
BOJANA ZINDOVIĆ2x3
45B+48P
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ2x1
45B+48P