NEORGANSKA HEMIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA2x4
45B+49P
MIA STANKOVIĆ2x4
45B+49P
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ2x1
45B+49P