ANALITIČKA HEMIJA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUKANOVIĆ3x3
45B+14P
GORDANA VUKSANOVIĆ3x3
45B+14P
VESNA VUKAŠINOVIĆ-PEŠIĆ2x1
45B+14P