Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+0+3
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Na osnovu znanja stečenih u okviru ovog kursa studenti će biti u mogućnosti da: - klasifikuje organska jedinjenja prema funkcionalnim grupama - objasniti fizička i hemijska svojstva organskih jedinjenja na osnovu njihove strukture. - objasniti pojavu izomerije kod organskih molekula i vrste izomerije - uporedi glavne vrste organskih reakcija. - samostalno izvodi reakcije za dokazivanje jednostavnih i složenijih organskih jedinjenja i rukuje hemikalijama na siguran način

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA KALUĐEROVIĆ3x2
25B+25P
MILJAN BIGOVIĆ3x1
25B+25P
NEVZETA TRUBLJANIN3x2
25B+25P

Drugi test

Treci domaci

Test

Drugi domaći

Prvi test

Prvi domaći zadatak

ZADACI IZ ORGANSKE HEMIJE

Predavanje: HALOGENALKANI, ALKOHOLI