Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti ce nakon odslusanog i polozenog kursa iz Organske hemije biti u stanju da prepoznaju karakteristicne klase organskih molekula, da ih identifikuju, da proucavaju i samostalno resavaju jednostavnije transformacije organskih molekula, da ovladaju laboratorisjkom praksom i ispitivanjem osobina i sinteze pojedinih klasa organskih molekula ili specificnog molekula.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVZETA TRUBLJANIN3x4
45B+18P
MILICA STANIŠIĆ3x4
45B+18P
MILJAN BIGOVIĆ3x1
45B+18P

Rezultati testa i prvog domaceg zadatka

Domaći zadatak II

Test I

Vježbe - Karbonilna jedinjenja

vježbe - Alkoholi

Vježba Fenoli

ZADACI IZ ORGANSKE HEMIJE

Predavanje: HALOGENALKANI, ALKOHOLI