Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   21.09.2021
  Polaganje ispita iz organske hemije (korona-rok)
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   20.09.2021
  Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku - drugi termin
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   06.09.2021
  Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku - prvi termin
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   22.06.2021
  Rezultati zavrsnog ispita iz organske hemije (popravni rok)
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   09.06.2021
  Rezultati zavrsnog ispita iz organske hemije
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   04.06.2021
  Bodovi sa testova i domaćih zadataka
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   26.05.2021
  Rezultati kolokvijuma iz organske hemije
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   22.05.2021
  Termin testa; Ovjera laboratorijskih dnevnika; Predaja domaćih zadataka
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   15.05.2021
  Domaći zadatak III
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   25.04.2021
  Rezultati testa i prvog domaceg zadatka
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   21.04.2021
  Domaći zadatak II
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   09.04.2021
  Test I
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   05.04.2021
  Vježbe - Karbonilna jedinjenja
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   29.03.2021
  vježbe - Alkoholi
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   22.03.2021
  Vježba Fenoli
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   17.03.2021
  Domaći zadatak I
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   16.03.2021
  Vježba Aromatični ugljovodonici
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   17.02.2021
  Informacije i plan rada, praktikum
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   16.02.2021
  Prvo predavanje iz organske hemije
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   16.09.2020
  Rezultati testova, kolokvijuma i zavrsnog ispita (septembar, 2. termin)
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   04.09.2020
  Rezultati testova, kolokvijuma i zavrsnog ispita (septembar, 1. termin)
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   11.07.2020
  Rezultati testova, kolokvijuma i zavrsnog ispita (popravni termin)
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   22.06.2020
  Rezultati testova, kolokvijuma i zavrsnog ispita (redovni termin)
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   10.05.2020
  Domaći zadatak III
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   03.05.2020
  Domaći zadatak II
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   05.04.2020
  Fenoli
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   08.03.2020
  Domaći zadatak I
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   09.02.2020
  INFORMATOR I PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE ZA STUDENTE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-ORGANSKA HEMIJA -   12.09.2017
  Rezultati zavrsnog ispita iz ORGANSKE HEMIJE u avgustovskom roku za studente ZASTITE ZIVOTNE SREDINE