Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Na osnovu znanja stečenih u okviru ovog kursa studenti će biti u mogućnosti da: - klasifikuje organska jedinjenja prema funkcionalnim grupama - objasniti fizička i hemijska svojstva organskih jedinjenja na osnovu njihove strukture. - objasniti pojavu izomerije kod organskih molekula i vrste izomerije - uporedi glavne vrste organskih reakcija. - samostalno izvodi reakcije za dokazivanje jednostavnih i složenijih organskih jedinjenja i rukuje hemikalijama na siguran način

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVZETA TRUBLJANIN3x4
45B+18P
MILICA STANIŠIĆ3x4
45B+18P
MILJAN BIGOVIĆ3x1
45B+18P

Rezultati zavrsnog ispita iz organske hemije

Bodovi sa testova i domaćih zadataka

Rezultati kolokvijuma iz organske hemije

Termin testa; Ovjera laboratorijskih dnevnika; Predaja domaćih zadataka

Domaći zadatak III

Rezultati testa i prvog domaceg zadatka

ZADACI IZ ORGANSKE HEMIJE

Predavanje: HALOGENALKANI, ALKOHOLI