Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Na osnovu znanja stečenih u okviru ovog kursa studenti će biti u mogućnosti da: - klasifikuje organska jedinjenja prema funkcionalnim grupama - objasniti fizička i hemijska svojstva organskih jedinjenja na osnovu njihove strukture. - objasniti pojavu izomerije kod organskih molekula i vrste izomerije - uporedi glavne vrste organskih reakcija. - samostalno izvodi reakcije za dokazivanje jednostavnih i složenijih organskih jedinjenja i rukuje hemikalijama na siguran način

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVZETA TRUBLJANIN3x3
45B+19P
MILICA STANIŠIĆ3x3
45B+19P
MILJAN BIGOVIĆ3x1
45B+19P

Polaganje ispita iz organske hemije (korona-rok)

Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku - drugi termin

Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku - prvi termin

Rezultati zavrsnog ispita iz organske hemije (popravni rok)

Rezultati zavrsnog ispita iz organske hemije

Bodovi sa testova i domaćih zadataka

ZADACI IZ ORGANSKE HEMIJE

Predavanje: HALOGENALKANI, ALKOHOLI