ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni klasifikaciju izvora energije; 2. Definiše uticaj korišćenja neobnovljivih izvora energije na životnu sredinu; 3. Opiše efekte korišćenja obnovljivih izvora energije; 4. Formuliše klasifikaciju fosilnih goriva; 5. Proračuna emisiju gasovitih produkata sagorijevanja fosilnih goriva; 6. Objasni osnovne efekte eksploatacije mineralnih sirovina na životnu sredinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽARKO RADOVIĆ2x1
10B+3S+13P
2x1
10B+3S+13P

Vježbe

ONLINE - Vježbe

Nova objava - 20.09.2022 11:55 Rezultati EMR

Nova objava - 20.06.2022 13:49 Rezultati popravnog ispita

Rezultati ispita, jun 22

Nova objava - 05.05.2022 10:04 Rezultati popravnog kolokvijuma