Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni klasifikaciju izvora energije; 2. Definiše uticaj korišćenja neobnovljivih izvora energije na životnu sredinu; 3. Opiše efekte korišćenja obnovljivih izvora energije; 4. Formuliše klasifikaciju fosilnih goriva; 5. Proračuna emisiju gasovitih produkata sagorijevanja fosilnih goriva; 6. Objasni osnovne efekte eksploatacije mineralnih sirovina na životnu sredinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA TADIĆ2x1
10B+9S+15P
ŽARKO RADOVIĆ2x1
10B+9S+15P

Vježbe

ONLINE - Vježbe

EMR Rezultati kolokvijuma

Retultati EMR jul 20 - 07.07.2020 10:35

Nova objava - 15.06.2020 11:52 Rezultati ispita EMR

ONLINE - Vježbe 20.05.