Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Objasni osnovne pokazatelje kvaliteta različitih vrsta voda. 2.Razumije fizičko-hemijske i biološke procese u prirodnim vodama. 3. Primijeni određene mjere zaštite vodenog ekosistema od zagađujućih materija. 4. Izabere tehnologiju za prečišćavanje otpadnih voda, na bazi teorijskih saznanja o osnovnim fizičko-hemijskim i biološkim postupcima prečišćavanja voda. 5. Vrši kontrolu kvaliteta voda i otpadnih voda. 6. Primijeni zakonsku regulativu iz oblasti voda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STAMENKA RADOVIĆ2x2
15B+15S+5P
MILENA TADIĆ3x1
15B+15S+5P
3x2
15B+15S+5P