Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: 1. Objasni osnovne pokazatelje kvaliteta različitih vrsta voda. 2. Razumije fizičko-hemijske i biološke procese u prirodnim vodama. 3. Procijeni uticaj zagađujućih materija na vodeni ekosistem primijenjujući mjere zaštite. 4. Izabere tehnologiju za prečišćavanje otpadnih voda, na bazi teorijskih saznanja o osnovnim fizičko-hemijskim i biološkim postupcima prečišćavanja voda. 5. Vrši kontrolu kvaliteta voda i otpadnih voda. 6. Primijeni zakonsku regulativu iz oblasti voda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STAMENKA RADOVIĆ2x2
11B+10S+7P
MILENA TADIĆ3x1
11B+10S+7P
2x2
11B+10S+7P