TEHNOLOGIJE KAO IZVORI ZAGAĐIVANJA I


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje pravilan izbor, racionalno korišćenje sirovina i koncentrisanje sirovina; 2. Objasni preradu i korišćenje prirodnih goriva; 3. Prepoznaje razliku između vazdušnih i hidrauličnih veziva; 4. Objasni dobijanje NaCl iz morske vode; 5. Objasni uticaj Bajerovog procesa i elektrolitičkog dobijanja aluminijuma na životnu sredinu; 6. Prepoznaje vrste otpada u aluminijskoj industriji i njihov uticaj na životnu sredinu; 8. Definiše mogućnosti ponovne upotrebe i reciklaže različitih tipova otpada u aluminijskoj industriji; 9. Objasni osnovne tehnologije proizvodnje gvožđa i čelika; 10. Definiše negativne uticaje metalurgije gvožđa i čelika na životnu sredinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ZLATIČANIN1x1
16B+7S+16P
.67x1
16B+7S+16P
MIRA VUKČEVIĆ1x1
16B+7S+16P
.67x1
16B+7S+16P
ŽARKO RADOVIĆ1x1
16B+7S+16P
.67x1
16B+7S+16P

Nova objava - 19.09.2022 11:00 Konacni rezultati THIZ I

Nova objava - 12.09.2022 11:17 THIZ I- septembar

THIZ I Rezultati popravnog ispita- 25.01.2022 14:03

Rezultati THIZ I (redovni rok) Nova objava - 17.01.2022 10:16

Rezultati THIZ I - popravni

Rezultati ispita iz THIZ I