Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANA MIŠUROVIĆ3x1
4S
VESELINKA GRUDIĆ3x1
4S

Tabela sa ocjenama

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Ukupan broj poena i predlog ocjene nakon redovnog završnog ispita

Seminarski rad - bodovi

Rezultati popravnog II kolokvijuma

Termin II kolokvijuma