HEMIJA ŽIVOTNE SREDINE (ODABRANA POGLAVLJA)


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA2x1
15B+1P
ALEKSANDRA GEZOVIĆ2x1
15B+1P
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ3x1
15B+1P