HEMIJA ŽIVOTNE SREDINE (ODABRANA POGLAVLJA)


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA2x2
21B
MILICA KOSOVIĆ-PERUTOVIĆ2x2
21B
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ3x1
21B