Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+0+3
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KOSOVIĆ-PERUTOVIĆ3x1
23B+2P
MIA STANKOVIĆ3x1
23B+2P
NINA MUGOŠA3x2
23B+2P
ZORICA LEKA3x1
23B+2P

rezultati popravnog ispita

Rezultati ispita

Rezultati popravnog 2. kolokvijuma

Rezultati 2. Kolokvijuma

Treći domaći zadatak

Tabela sa bodovima nakon popravnog kolokvijuma

2. Domaci zadatak

Slajdovi sa predavanja

Informacije za studente i plan rada

Informacije i plan rada