NEORGANSKA HEMIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+3
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA3x4
59B+1S+14P
MILICA KOSOVIĆ3x4
59B+1S+14P
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ3x1
59B+1S+14P