Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će biti u mogućnosti da: • Opiše osnovne postupke zavarivanja (REL, MIG/MAG, TIG, gasno, plazma, tačkasto i zvarivanje trenjem); • Objasni i prikaže osnovne tipove zavarenih spojeva; • Poznaje osnovne i dodatne materijale za zavarivanje; • Poznajeosnovne parametre zavarivanja; • Objasni pojmove zavarljivosti čelika i metode ispitivanja zavarljivosti; • Poznaje strukturu osnovnog materijala, ZUT-a i metala vara; • Objasni strukturu i osobine zavarenog spoja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽARKO RADOVIĆ2x1
1S
2x1
1S