Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+3
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA3x2
23B+2P
MILICA KOSOVIĆ-PERUTOVIĆ3x2
23B+2P
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ3x1
23B+2P

Termin održavanja kolokvijuma