Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
1S
STAMENKA RADOVIĆ2x1
1P
JELENA ŠĆEPANOVIĆ2x1
1S