Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+3
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA BLAGOJEVIĆ
VESNA VUKAŠINOVIĆ-PEŠIĆ
STAMENKA RADOVIĆ
BOJANA ZINDOVIĆ