Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni princip rada interpretera i kompajlera 2. upotrebljava regularne izraze i gramatike za specifikaciju jezika 3. prepoznaje načine provjere tipova u programskim jezicima 4. razlikuje načine implementacije opsega i prenošenja parametara 5. procjenjuje i vrednuje načine organizacije memorije za različite konstrukcije programskih jezika 6. implementira jednostavni interpereter ili kompajler primjenom generatora skenera i generatora parsera

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR PLAMENAC2x1
2B+4S+20P
SAVO TOMOVIĆ2x1
2B+4S+20P

II kolokvijum - preliminarni rezultati

Grupe

Prijava ispita

Preliminarni rezultati

Popravni kolokvijum/konsultacije

Grupe za popravni kolokvijum

Neki primjeri - RI, KSG, DKA

cas05 - MIPS, uvod u RE, KSG, DKA

MIPS - cas04

MIPS - cas03

MIPS - cas02

MIPS - uvod