Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMSKI PREVODIOCI -   19.03.2020
  Neki primjeri - RI, KSG, DKA
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMSKI PREVODIOCI -   12.03.2020
  cas05 - MIPS, uvod u RE, KSG, DKA
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMSKI PREVODIOCI -   05.03.2020
  MIPS - cas04
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMSKI PREVODIOCI -   27.02.2020
  MIPS - cas03
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMSKI PREVODIOCI -   20.02.2020
  MIPS - cas02
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMSKI PREVODIOCI -   13.02.2020
  MIPS - prvi čas vježbi
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMSKI PREVODIOCI -   13.02.2020
  MIPS - uvod
Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-PROGRAMSKI PREVODIOCI -   01.05.2018
  Flex i Bison