Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: i) Kreira idejni projekat i prati njegovu realizaciju (tj. sve zadatke u okviru tog projekta, resurse koji se koriste u okviru projekta, kao i način upravljanja budžetom) upotrebom alata pod nazivom MS Project; ii) Koristi osnovne funkcije CASE alata pod nazivom Oracle Designer; iii) Opiše osnovne procese u organizaciji upotrebom Data Flow, Functional Hierarchy i Process Modeler dijagrama; iv) Kreira ER dijagrame.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KOSTA PAVLOVIĆ2x1
15B+19S
SRĐAN KADIĆ2x1
15B+19S

Nova objava - 08.01.2023 16:13

Radionica - 29.12.2022 05:18

Nova objava - 04.10.2022 13:00

Ispit - 31.08.2022 10:13

Rezultati - 12.02.2022 02:32

Odlaganje vježbi

Entity klasa Professor

Slajdovi