Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: i) Kreira idejni projekat i prati njegovu realizaciju (tj. sve zadatke u okviru tog projekta, resurse koji se koriste u okviru projekta, kao i način upravljanja budžetom) upotrebom alata pod nazivom MS Project; ii) Koristi osnovne funkcije CASE alata pod nazivom Oracle Designer; iii) Opiše osnovne procese u organizaciji upotrebom Data Flow, Functional Hierarchy i Process Modeler dijagrama; iv) Kreira ER dijagrame.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KOSTA PAVLOVIĆ2x1
16B+12S
SRĐAN KADIĆ2x1
16B+12S

Odlaganje vježbi

Vjezbe

Online nastava

Spisak studenata koji su plozili - 14.02.2021 22:54

Rezultati domaćih zadataka

Drugi domaći zadatak

Entity klasa Professor

Slajdovi