Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U INFORMACIONE SISTEME -   25.12.2018
  Entity klasa Professor
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-UVOD U INFORMACIONE SISTEME -   27.10.2018
  Slajdovi