UVOD U INFORMACIONE SISTEME


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: i) Kreira idejni projekat i prati njegovu realizaciju (tj. sve zadatke u okviru tog projekta, resurse koji se koriste u okviru projekta, kao i način upravljanja budžetom) upotrebom alata pod nazivom MS Project; ii) Koristi osnovne funkcije CASE alata pod nazivom Oracle Designer; iii) Opiše osnovne procese u organizaciji upotrebom Data Flow, Functional Hierarchy i Process Modeler dijagrama; iv) Kreira ER dijagrame.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KOSTA PAVLOVIĆ2x1
17B+9S+2P
SRĐAN KADIĆ3x1
17B+9S+2P